De data scientist
raakt de juiste noot.

 

De data scientist is een klein professioneel bureau voor machine learning en data science, ook voor het MKB!

Zijn data science, machine learning en big data alleen voor grote bedrijven? Allerminst! Wij verzorgen voor u onderzoek naar uw meest kansrijke klanten of klant segmenten, data base analyses, visuele analyses met Power bi en Tableau, analyses met Excel, marktonderzoek met Spss en nog veel meer. Laag bij de gronds, begrijpelijk en raak, want wij raken de juiste noot. Uw noot.


Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. Wij werken op inhuurbasis (ZZP) of projectbasis.

Mogelijkheden Data science, Data analytics, Machine learning, Klanten analyse, Data base onderzoek, vragenlijsten (al dan niet online geanalyseerd met spss), economische impact van bv toerisme in uw regio, stad of de economische effecten van uw evenement. U moet daarbij denken aan bestedingen door toeristen of de eigen bevolking, en de werkgelegenheidseffecten die daardoor ontstaan. etc.

Vraag vrijblijvend om meer informatie. Een greep uit de mogelijkheden:Data analyse

Wij analyseren uw klantenkring, onder andere met google analytics, maken een profiel en laten zien waar de meeste winstgevendheid in zit. Hulpmiddelen: Excel, Tableau, Power BI. Data Analytics is meer beschrijvend van aard en geeft antwoord op de vraag: wat?

Data Science en marktonderzoek

 

Wij analyseren uw klantenkring, onder andere met google analytics. Daarbij vragen wij ons af waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Waarom gedragen uw klanten zich zoals ze doen, waarom kopen ze bij u en of de concurrent, wat zien ze als uw sterke punten etc? Dit gaat duidelijk een stap verder dan data analyse. We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen als Excel, Tableau, Power BI, spss, statistische analyse, de programmeertaal python etc. De vraag die hierbij wordt gesteld is: waarom?
Machine Learning

Machine learning kan voor een groot aantal problemen gebruikt worden: marktsegmentatie, het doen van voorspellingen, het vinden van patronen in klantgedrag etc. De vraag hierbij is wanneer?