De data scientist
raakt de juiste noot.

Data analyse
Wij analyseren uw klantenkring, onder andere met google analytics, maken een profiel en laten zien waar de meeste winstgevendheid in zit. Hulpmiddelen: Excel, Tableau, Power BI. Data Analytics is meer beschrijvend van aard en geeft antwoord op de vraag: wat?