De data scientist
raakt de juiste noot.

Economische Impact

Met ons impact model is het mogelijk om de economische effecten door te rekenen van bijvoorbeeld een event. U voert de behaalde of te verwachten omzet in bij het event, en het model rekent ui de totale output (ex BTW), de directe werkgelegenheid in Fte en de indirecte werkgelegenheid, als gevolg van de toeleveranties, in Fte.


In onderstaand voorbeeld ziet u ons model. Bij een festival werd er 3 miljoen euro besteed in de horeca, 100.000 euro aan transport, 1,0 miljoen bij cultuur (meestal betreft dat toegang, merchandising,etc), 3 miljoen bij de detailhandel en bij andere sectoren niets. Als eerste wordt de btw eruit gehaald, dat beloopt 600.000 euro. Vervolgens gaat het model werken en leidt het voor btw geschoonde bedrag tot een output van 8,8 miljoen euro, want hier zitten de toeleveranties in. Een cafe kan pas bier leveren als het heeft ingekocht, en anders dan bij de bedrijfseconmische benadering waar deze inputs worden afgetrokken van de omzet (en dat levert dan de brutowinst op) worden deze bij de omzet ex btw geteld. De multiplier is 8,8/6,5= 1,35. Dat betekent dat er per euro omzet 35 cent wordt geinvesteerd. Dan de werkgelegenheid in fte. De directe werkgelegenheid is de werkgelegenheid tengevolge van de (directe) bestedingen totaal 98 fte. Maar het bier moet naar het cafe worden gebracht, de horeca ondernemer koopt in bij de makro of de hanos, en dat levert 5 fte bij de detailhandel (Makro, Hanos) op. Hetr meest opmerkelijke is dat de sector overig waar geen bestedingen werden gedaan, 1,4 miljoen werd besteed, en dat dit alleen indirecte werkgelegenheid op, namelijk 8 fte. Totaal 18 indirecte ftes, en het totaal aantal ftes bedraagt dus 98 plus 18, dus 116. Omdat er vooral in de horeca veel part-timers werken is het anatal banen hoger, wellicht 130 of hoger. De multiplier van de werkgelegenheid is 1,11, dus per directe fte onstaat er 0,11 extra fte, door 116 te delen door 98. Omdat er in de sector overig geen ditecte baan stond, want er waren geen bestedingen, zijn er alleen indirecte ftes, namelijk 8. Deze deel je door de directe ftes, die nul zijn, en dus leidt tot deling van 8 door 0, en dat levert een raar getal op.
Meer weten? Bel of mail ons.